Jak kampania Google Ads pomogła Teatrowi z Warszawy zwiększyć sprzedaż biletów o ponad 80%?

1

Klient

Sprawny marketing jest równie ważny dla instytucji kultury jak i przedsiębiorstw komercyjnych. 

W połowie 2022 roku rozpoczęliśmy współpracę ze stołecznym teatrem, dla którego pierwsze miesiące po zniesieniu obostrzeń covidowych okazały się rozczarowujące.

2

Założenia kampanii

Celem kampanii oprócz podniesienia sprzedaży biletów było podniesienie świadomości marki własnej oraz lokalizacji teatru. W związku z wcześniejszymi obostrzeniami, teatr zdecydował się promować repertuar, który grał również w okresie wakacyjnym.

3

Analiza wstępna

Teatr nie prowadził we wcześniejszym okresie kampanii marketingowych, które mogłyby stanowić punkt odniesienia dla prowadzenia działań. Pierwszym etapem współpracy stało się w związku z tym zdefiniowanie potencjalnych widzów na podstawie znajdujących się w repertuarze spektakli oraz ich porównaniem z repertuarami szeroko rozumianej konkurencji.

4

Realizacja kampanii

Zespół opiekujący się kampanią na wstępnym etapie jej konfiguracji zdecydował o wykluczeniu nazwy własnej Klienta z prowadzonej kampanii. Realizacja kampanii w oparciu o frazy kluczowe, zawierające markę Klienta, powodowałoby utratę ograniczonego budżetu. Stosowanie fraz zawierających markę własną prowadziłoby  do interakcji z użytkownikami znającymi promowany teatr. Osoby decydujące się na wyszukanie teatru po jego nazwie własnej są potencjalnymi widzami bez interakcji z reklamą. Realizujący kampanię zespół skupił się na budowie widoczności na urządzeniach mobilnych oraz w aplikacjach Google. Ze względu na ograniczenia techniczne strony internetowej nie było możliwe mierzenie liczby biletów zakupionych po interakcji z reklamą. Podstawowym miernikiem, jaki został przyjęty dla kampanii, było śledzenie aktywności w aplikacji map Google. Wymiar ten pozwalał nam na określenie minimalnej liczby klientów pozyskanych z kampanii przy założeniu, że każda osoba korzystająca z aplikacji zakupiła co najmniej jeden bilet. 

Na tym etapie wymiarem ukrytym była liczba osób, która przyszła na spektakl w większym gronie, oraz widzów pochodzących z kampanii Ads, którzy zakupili bilety telefonicznie lub poprzez stronę internetową, ale nie weryfikowali adresu teatru w aplikacji.

5

Efekty kampanii

W okresie trwania pierwszej kampanii, teatr Klienta został odwiedzony przez 2195 widzów, którzy dokonali interakcji z reklamą i udali się do teatru z pomocą nawigacji Google. 

Przy pomiarze ostatecznej liczby biletów sprzedanych przy pomocy kampanii Google Ads, poszukiwaliśmy wymiaru pozwalającego na zmierzenie liczby Klientów niewidzialnych przy pomiarze narzędziami Google. 

Bazując na badaniu zachowań konsumentów przeprowadzonym w 2016 roku, możliwa była do przyjęcia teza, że do teatru samotnie chodzi około 50% widzów. Co wskazywałoby na wygenerowanie sprzedaży z kampanii Ads na poziomie łącznym 3300 biletów. Czas jaki upłynął od przeprowadzenia badania powodował jednak, że nie stanowiło ono dla nas zadowalającego punktu odniesienia. 

Dodatkowy wymiar dostarczyło samo Google Ads, które pozwala na śledzenie zachowań użytkowników polegających na zostawieniu opinii lub rekomendacji. Wymiar ten wykazał 3057 osób, które pozostawiły opinie na stronach Google oraz innych mediach, po odwiedzeniu teatru naszego Klienta.

Całkowity koszt pozyskania Klienta z prowadzonej kampanii wyniósł 2,23 zł. 

6

Podsumowanie

Przeprowadzona kampania wpłynęła pozytywnie na budowę rozpoznawalności Teatru oraz odbudowanie publiczności po zakończeniu obostrzeń pandemicznych. Promocja spektakli granych w okresie wakacyjnym wpłynęła na 100% sprzedaż biletów z kilku tygodniowym wyprzedzeniem. 

Kampania została przez Klienta przedłużona poza pierwotny okres jej trwania i rozszerzona o promocję spektakli wyjazdowych granych w całym kraju.

Skalujemy biznesy online!

Blog

Marketingowe wskazówki na każdą okazję

Zanurz się w świecie marketingu i odkryj nowe sposoby na promocję Twojego biznesu.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.