Wpływ zbędnego kodu na wyniki strony

1

Klient

Klientem jest firma handlowa z branży budowlanej działająca na rynku lokalnym. Rynek ten jest silnie nasycony podmiotami konkurencyjnymi, w tym większością marketów budowlanych działających na polskim rynku.

2

Założenia początkowe i analiza działań

Klient zgłosił się w celu przeprowadzenia audytu działań SEO, które doprowadziły do długotrwałych spadków widoczności strony w wynikach wyszukiwania. 

Oczekiwaniem Klienta było wykazanie czy w aktualnie prowadzonym procesie pozycjonowania występują braki i wskazanie metody ich poprawy. 

Analizowane przez nas działania SEO rozpoczęte zostały na stronie stworzonej bez wykorzystania technologii RWD oraz nie posiadającej wersji mobilnej. Po początkowej fazie wykazującej ograniczone wzrosty, strona rozpoczęła notowanie wyraźnych spadków. Zostały one prawidłowo zdefiniowane jako wpływ Google Mobile Index First, promującego strony internetowe wspierające urządzenia przenośne, tablety i smartfony. 

W efekcie strona została przeniesiona na CMS WordPress z wykorzystaniem Page Buildera Elementor. W początkowej fazie zmiana ta przyniosła częściowe odzyskanie pozycji, po których nastąpiło dalszych 8 miesięcy spadków.

3

Analiza strony i konkurencji

Analiza strony została przeprowadzona w oparciu o Audyt SEO, obejmujący ponad 250 technicznych i treściowych obszarów strony internetowej. Audyt SEO wykonywany jest ręcznie przez wykwalifikowanych specjalistów w oparciu o wiodące narzędzia Technical SEO oraz wieloletnie doświadczenie. Zawiera w sobie wykaz błędów oraz poradnik zawierający informacje o sposobie eliminacji każdego z nich przez specjalistę SEO lub Web Developera. 

W toku przeprowadzonej analizy określony został główny obszar wymagający poprawy. W wypadku strony Klienta była to optymalizacja techniczna w zakresie szybkości ładowania strony oraz stosunku kodu do treści, która w tym przypadku stanowiła 3% zawartości strony.

Dodatkowymi elementami w zakresie błędów technicznych był poziom zagnieżdżeń w elementach DOM, czyli liczba poziomów kodu HTML, poprzedzająca treść przygotowaną dla użytkownika. W okresie wykonania audytu firma Google podawała oficjalnie informację, że treści zagnieżdżone poniżej 10 poziomu mogą nie podlegać prawidłowemu odczytowi i indeksacji. W przypadku strony Klienta zagnieżdżenia sięgały 50 poziomu.

Strona wykazywała również braki w zakresie treści i meta optymalizacji, które zostały precyzyjnie wskazane.

W następstwie przekazania audytu wykonana została weryfikacja wdrożenia zalecanych zmian. Wykazała ona brak postępów wdrożenia zmian po stronie web developerów oraz ograniczone zmiany SEO.

W wyniku braku działań naprawczych ze strony zespołu SEO, Klient zdecydował się na skorzystanie z oferty DNS Group w zakresie wdrożenia audytu.

4

Prowadzone działania

Wdrożenie zmian wskazanych w audycie wymagało częściowej przebudowy strony w celu ograniczenia ilości kodu generowanego przez Page Builder Elementor oraz wdrożenia optymalizacji serwerowych.

Przeprowadzone działania spowodowały wzrost parametru Text to Code Ratio z 3% do 17% oraz niemal dwukrotne przyspieszenie ładowania strony na wszystkich urządzeniach. 

W efekcie wdrożenia audytu strona zanotowała 70% wzrost liczby fraz kluczowych w TOP10 wyników wyszukiwania oraz 120% wzrost w TOP50 wyników wyszukiwania. Zmiana ta w ocenie Klienta wskazała wyraźnie na złe wykonanie strony internetowej oraz zaniechania ze strony dotychczasowego zespołu, co przełożyło się na podpisanie długoterminowej współpracy z naszą agencją.

Działania SEO prowadzone były w oparciu o intensywną rozbudowę linkowania wewnętrznego oraz zwiększenie fraz długiego ogona poprzez publikację wpisów blogowych o charakterze informacyjno poradnikowym.

Dodatkowo prowadzone były działania wizerunkowe w portalach lokalnych i branżowych mające na celu budowę rozpoznawalności marki Klienta.

Systematyczne działania prowadzone  dla Klienta, skutkowały umiarkowanymi wzrostami na przestrzeni trzech miesięcy współpracy zakończonych aktualizacją Core algorytmu Google. W wyniku aktualizacji zauważyliśmy wyraźne fluktuacje i trend negatywny dla stron budowanych w oparciu o PB Elementor. W związku z czym wyszliśmy w kierunku Klienta z propozycją budowy nowej strony opartej o czysty CMS WordPress, wsparty profesjonalnym kodowaniem.

Klient wyraził zrozumienie, a w konsekwencji tego zainteresowanie budową nowej strony z zastrzeżeniem, że ma ona pozostać niezmieniona wizualnie. 

W przeciągu 14 dni Klient otrzymał nową stronę internetową. Web Developerom DNS Group udało się utrzymać 90% zgodność wizualną strony z oryginalną wersją. Analiza techniczna przeprowadzona bezpośrednio przed wdrożeniem wykazała, że maksymalne zagnieżdżenie treści znajdowało się na 7 poziomie struktury DOM, a dla grafik był to poziom 11. Stanowiło to zdecydowaną poprawę w stosunku do 50 poziomów dla strony stworzonej w oparciu o PB Elementor.  Code to Text Ratio dla strony wzrosło z 17% do 62% bez zmiany ilości treści dla strony głównej.

W zakresie prowadzonych działań SEO nie zostały wdrożone żadne zmiany. 

5

Efekty pozycjonowania

Już w pierwszym miesiącu po wdrożeniu nowej wersji strony internetowej zauważalne były dynamiczne wzrosty w widoczności fraz w TOP10 wyników wyszukiwania. Frazy, które znajdowały się w zakresie pozycji 11 – 30 i 11 – 50 zaczęły w sposób dynamiczny zyskiwać pozycje. Szczególnie dotyczyło to głównych fraz sprzedażowych.

W efekcie usunięcia PB Elementor oraz prowadzenia systematycznych działań strona internetowa w przeciągu półtorej roku strona uzyskała 1600% wzrostu liczby fraz kluczowych w TOP10 wyników wyszukiwania. 1050% wzrostu liczby fraz kluczowych w TOP3 wyników wyszukiwania oraz wzrost liczby odwiedzin o 391%.

Dla głównych fraz kluczowych strona wyprzedziła w wynikach wyszukiwania marki takie jak Allegro, OLX, Castorama czy OBI.

6

Podsumowanie

Przypadek Klienta pokazuje, że czasami tym czego potrzeba stronie internetowej jest rewolucja. W tym wypadku rewolucja była niezauważalna dla użytkowników strony, ale zmieniła wiele w postrzeganiu jej przez roboty indeksujące Google i wpłynęła na rentowność działań SEO i poziom sprzedaży u Klienta.

Klient pozostaje w stałej współpracy z naszą agencją od blisko 5 lat. Nadal notuje systematyczne wzrosty widoczności, cechujące się niezwykłą odpornością na kolejne zmiany algorytmu Google.

Skalujemy biznesy online!

Blog

Marketingowe wskazówki na każdą okazję

Zanurz się w świecie marketingu i odkryj nowe sposoby na promocję Twojego biznesu.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.