Adres IP

Adres IP jest to 32-bitowa liczba, która identyfikuje lokalizację sieciową urządzenia podłączonego do sieci wewnętrznej lub internetu. Adres IP stosowany jest w celu komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami w sieci oraz przesyłania pakietów danych za pomocą protokołu TCP/IP. Dzięki protokołowi IPv4 możliwe jest zidentyfikowanie około 4 miliardów serwerów (lokalizacji sieciowych). Wydajność tego protokołu staje się w chwili obecnej zbyt ograniczona w związku z czym standardem staje się protokół IPv6. 

Adres IP nie jest numerem identyfikacyjnym fizycznego urządzenia w sieci, a jedynie jego lokalizacją. Pod jedną lokalizacją mogą być podłączane liczne urządzenia np. za pomocą stosowania Bramy lub Access Point, czyli urządzeń pośredniczących pomiędzy siecią zewnętrzną a siecią wewnętrzną. Typowym Access Pointem są Routery montowane przez firmy dostarczające internet do domu.  

Adresy IP mogą być statyczne, przypisywane na stałe do jednego urządzenia lub dynamiczne. Przenoszone pomiędzy urządzeniami zależnie od ich aktualnego podłączenia do internetu. Stosowanie dynamicznych adresów IP pozwala na zaoszczędzenie ograniczonej puli adresów w sieci. 

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.