Odsłony

Liczba odsłon strony jest to parametr statystyczny podający bezwzględną ilość wejść na stronę internetową niezależnie od ich źródła. Liczba odsłon zliczana jest przez narzędzia statystyczne najpopularniejszym z których jest Google Analytics.

Prezentowana przez Google Analytics liczba odsłon strony internetowej może być filtrowana zależnie od źródeł odsłon: ruch organiczny, ruch płatny, strony odsyłające, social media. Może on również być dzielony pomiędzy liczbę całkowitą odsłon oraz liczbę unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową.

Liczba odsłon jest ważnym parametrem przy mierzeniu skuteczności prowadzonej kampanii marketingowej w sieci wyszukiwania jak i innych kanałach dotarcia do odbiorcy. Również kanałach offline. Liczba odsłon pozwala również na określenie najpopularniejszych treści na stronie i poprawę ich widoczności w celu wygenerowania zwiększonej konwersji dla kielnta.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.