DNS

Domain Name System ( DNS ) to hierarchiczny i zdecentralizowany system nazewnictwa komputerów, usług lub innych zasobów podłączonych do Internetu lub sieci prywatnej. DNS Kojarzy różne informacje z nazwami domen przypisanymi do każdej z uczestniczących jednostek. Głównym zadaniem DNS jest tłumaczenie łatwiej zapamiętanych nazw domen na numeryczne adresy IP potrzebne do lokalizacji i identyfikacji usług i urządzeń z bazowymi protokołami sieciowymi . Zapewniając ogólnoświatową, rozproszoną usługę katalogową, System nazw domen (DNS) jest istotnym elementem funkcjonalności Internetu od 1985 roku.

Zadania DNS

System nazw domen (DNS) deleguje odpowiedzialność za przypisywanie nazw domen i mapowanie tych nazw do zasobów internetowych, wyznaczając autorytatywne serwery nazw dla każdej domeny. Administratorzy sieci mogą delegować uprawnienia na subdomeny przydzielonej im przestrzeni nazw na inne serwery nazw. Mechanizm ten zapewnia rozproszoną i odporną na błędy usługę i został zaprojektowany w celu uniknięcia pojedynczej dużej centralnej bazy danych.

Domain Name System określa również funkcjonalność techniczną usługi bazy danych , która jest w jej centrum. Definiuje ona protokół DNS, szczegółową specyfikację struktur danych i wymiany danych używanych w DNS, jako część pakietu protokołu internetowego .

Internet utrzymuje dwie główne przestrzenie nazw, hierarchię nazw domen i przestrzenie adresowe protokołu internetowego (IP). Domain Name System utrzymuje hierarchię nazw domen i zapewnia usługi tłumaczenia między nim a przestrzeniami adresowymi. Serwery nazw internetowych i protokół komunikacyjny implementują system nazw domen. Serwer nazw DNS to serwer, który przechowuje rekordy DNS dla domeny; serwer nazw DNS odpowiada odpowiedziami na zapytania do swojej bazy danych.

Typy rekordów w DNS

Najczęstsze typy rekordów przechowywanych w bazie danych DNS to Start of Authority ( SOA ), adresy IP ( A i AAAA ), wymienniki poczty SMTP (MX), serwery nazw (NS), wskaźniki odwrotnego wyszukiwania DNS(PTR), oraz aliasy nazw domen (CNAME). Chociaż nie jest to baza danych ogólnego przeznaczenia, DNS został z czasem rozszerzony w celu przechowywania rekordów dla innych typów danych w celu automatycznego wyszukiwania, takich jak rekordy DNSSEC , lub w przypadku zapytań ludzkich , takich jak rekordy osób odpowiedzialnych (RP). Jako baza danych ogólnego przeznaczenia DNS był również używany do zwalczania niechcianych wiadomości e-mail przez przechowywanie listy czarnych dziur w czasie rzeczywistym (RBL). Baza danych DNS jest tradycyjnie przechowywana w strukturalnym pliku tekstowym, pliku strefy , ale inne systemy baz danych są wspólne.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.