KPI

KPI czyli Key Performance Indicator jest to hipotetyczna wartość przyjmowania dla mierzenia skuteczności działań w Marketingu Internetowym. Określony przed rozpoczęciem kampanii marketingowej KPI pozwala na mierzenie jej postępów oraz określenie czy założone cele zostają osiągnięte. Prawidłowo określone KPI pozwala na badanie krótko i długoterminowych efektów prowadzonych działań.

Pojęcia KPI nie należy mylić z ROI, czyli wartością, której przekroczenie oznacza Zwrot z Inwestycji. KPI mogą być celami znajdującymi się poniżej ROI ale służącymi określonym celom jak np. budowa rozpoznawalności produktu lub marki. Ambitnie określone KPI może się również znajdować wysoko ponad poziomem ROI, jeśli kampania ma za zadanie dynamiczny rozwój produktu lub marki.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.