Średnia miesięczna liczba wyszukań

Średnia miesięczna liczba wyszukań określana również czasami jako średnia miesięczna liczba operacji wyszukiwania jest to uśredniona liczba wygenerowanych zapytań na daną frazę kluczową przez użytkowników wyszukiwarki internetowej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Średnia miesięczna liczba wyszukań obliczana jest na podstawie sumy zapytań na daną frazę kluczową ze wszystkich miesięcy w roku dzieloną przez 12 (liczbę miesięcy).

Średnia miesięczna liczba wyszukań nie uwzględnia dwóch istotnych z punktu widzenia marketingu internetowego czynników. Liczby unikalnych użytkowników generujących zapytania do wyszukiwarki internetowej oraz sezonowości fraz kluczowych.

Potencjalnie możliwe jest wygenerowanie wysokiej średniej liczby wyszukań dla frazy w skali roku przez niewielką grupę osób uparcie wpisujących frazę kluczową w wyszukiwarkę internetową. Wyszukiwarki takie jak Google starają się zabezpieczać przed takim procederem w celu ochrony swoich użytkowników ale nie ma zabezpieczeń w pełni skutecznych.

Brak prezentowania sezonowości w przypadku wyszukiwania fraz sprzedażowych szczególnie w sklepach o szerokiej ofercie może doprowadzić do pozycjonowania strony na błędnie dobrane frazy. Narzędzia takie jak SENUTO czy Ahrefs starają się na podstawie danych historycznych prezentować sezonowość fraz kluczowych warto jednak korzystać z narzędzia Google Trends, które podaje najdokładniejsze dane dla zapytań w tej wyszukiwarce.

    Zamów bezpłatną wycenę

    Nieprawidłowy email

    Nieprawidłowy numer telefonu
    Musisz wyrazić zgodę

    Chronimy Twoją prywatność i dane.